PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL, 
DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE POLO PLENO O 16.03.2016
ESTA DOCUMENTACIÓN PODE TER CAMBIOS ATA QUE REMATE A SÚA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Planos de ordenación

SERIE O-2 Clasificacion de categorización do solo do termo municipal

Tamaño dos planos: ( 2-8 MB.)

plano guia mapa 02-03 O2-06 o2-07 O2-11

 

 

 

SERIE O-3 Ordenación pormenorizada do solo Urbano e de Núcleo Rural. Elementos de Catálogo

Tamaño dos planos: ( 1-2 MB.)

 
01m 02l 02m 02n 03k 03l 03m
04j 04k 04l 05j 05k 05l 05m
05n 06i 06j 06k 06m 06n  
  07h 07i 07j 07m 07n 08h
08i 08j 08l 09i 09j 09l 09m
10l 10m 11j 11k 11l 11m 11n
12j 12k 12l 12n 13i 13j 13k
13l 13m 13n 14i 14j 14k 14l
14m 14n 15e 15f 15g 15i 15j
15k 15l 15m 15n 16d 16e 16f
16g 16h 16i 16j 16k 16l 16m
16n 16o 17d 17e 17f 17g 17h
17i 17j 17k 17l 17n 17o 18b
18c 18d 18e 18f 18g 18h 18j
18k 18l 18o 19b 19c 19d 19e
19f 19g 19j 19k 19l 19n 20d
20e 20f 20k 20l 20n 21b 21c
21d 21e 21k 21l 21m 22b 22c
22d 22k 22l 22m 23b 23c 23d
23k 23l 24d 24k 24l    
             
plano guia

 

 

 
Memorias
T1.2.Normativa urbanística
 
pdfNormativa urbanística ( 3,3 MB).
 
 
T1.3. Documentos de execución e xestión
 
1. Fichas AP. Ámbitos de planeamento de solo urbano no consolidado
 
pdfAP-01-R ( 0,5 MB.).
pdfAP-02-R ( 0,5 MB.).
pdfAP-03-R ( 0,3 MB.).
pdfAP-04-R ( 0,4 MB.).
pdfAP-05-T R Th ( 0,8 MB.).
pdfAP-06-R ( 0,8 MB.).
pdfAP-07-R ( 0,4 MB.).
pdfAP-08-R ( 0,5 MB.).
pdfAP-09-R ( 0,9 MB.).
pdfAP-011-R ( 0,3 MB.).
pdfAP-012-R ( 0,2 MB.).
pdfAP-013-R ( 0,5 MB.).
pdfAP-015-R ( 0,6 MB.).
pdfAP-016-R ( 30 Kb.).
pdfAP-017-R ( 0,7 MB.).
pdfAP-018-R ( 0,6 MB.).
 
2. Fichas SP. Sectores de solo urbanizable
 
pdfSP-01-I ( 32 KB.).
pdfSP-02-I ( 0,6 MB.).
pdfSP-03-I ( 0,7 MB.).
pdfSP-04-I ( 0,5 MB.).
pdfSP-05-I ( 0,3 MB.).
pdfSP-06-R ( 0,6 MB.).
pdfSP-07-I ( 1,2 MB.).
pdfSP-08-R ( 1,1 MB.).
pdfSP-10-T ( 0,3 MB.).
pdfSP-11-R ( 1,5 MB.).
pdfSP-12-R ( 0,4 MB.).
pdfSP-13-I ( 0,5 MB.).
pdfSP-14-I ( 0,1 MB.).
pdfSP-15-I ( 0,3 MB.).
pdfSP-16-I ( 0,4 MB.).
pdfSP-17-I ( 1,1 MB.).
pdfSP-18-I ( 0,2 MB.).
pdfSP-19-I ( 1,4 MB.).
pdfSP-20-I ( 1,3 MB.).
 
3. Fichas SUND. Ámbitos de solo urbanizable non delimitado
 
pdfSUND-I ( 0,8 MB.).
pdfSUND-RD ( 2,2 MB.).
 
4. Fichas PEP. Ámbito do plan especial de protección
 
pdfPEP-01 ( 1,9 MB.).
 
T1.5. Catálogo
 
pdfÍNDICE ( 2,1 MB.).
pdfELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ( 8,4 MB.).
pdfELEMENTOS ETNOGRÁFICOS 1 ( 11,6 MB.).
pdfELEMENTOS ETNOGRÁFICOS 2 ( 11,4 MB.).
pdfELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS ( 0,4 MB.).
pdfELEMENTOS DE ESPAZOS ( 0,9 MB.).
pdfELEMENTOS DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS ( 2,7MB.).
pdfANEXO PLANOS CAMIÑO ( 4,6 MB.).
 
T1.1. Ordenacións detalladas
 
SP-1-I
 
pdfMEMORIA_SP-1-I ( 9 MB.)
pdfPLANOS_SP-1-I ( 26,2 MB.)
 
SP-15-I
 
pdfMEMORIA_SP-15-I ( 7,1 MB.)
pdfPLANOS_SP-15-I ( 3,9 MB.)
 
AP-16-R
 
pdfMEMORIA_AP-16-R ( 7,2 MB.)
pdfPLANOS_AP-16-R ( 3,6 MB.)
 
 
 

Concello de Caldas de Reis
Rúa Ferrería, nº1 - 36650 Caldas de Reis
Telf: 986 540 002 // concello@caldasdereis.com