APROBACIÓN DEFINITIVA PARCIAL POR ORDE DO 22/12/2016 DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Ver DOG aprobación

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ORDE DO 11/10/2018 DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Ver DOG aprobación 

 
Memorias

 

pdfT.0. Memoria de información T.01. Historia, demografía, economía, planeamento e afeccións (29 MB)
pdfT.0. Memoria de información T.02. Estudo do medio rural (19 MB)
pdfT.0. Memoria de información T.03. Análise do modelo de asentamento poboacional
(49 MB)
pdfT.1. Memoria de ordenación Anexo T.1.1 Área de ordenación detallada AP-16
(45 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación Anexo T.1.1 Área de ordenación detallada SP-1
(67 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación Anexo T.1.1 Área de ordenación detallada SP-15
(39 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación Anexo T.1.1 Propostas de convenio (11MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación Anexo T.1.1. Estudo de viabilidade do sector SP-1-I
(19 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.1. Memoria xustificativa (95 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.2.Normativa urbanística (118 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.3. Documento de execución e xestión (81 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.4. Estratexia de actuación e estudo económico financieiro (64 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.5. Catálogo de bens culturais Tomo 1 (153 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.5. Catálogo de bens culturais Tomo 2 (148 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.6.1 Informe de sustentabilidade ambiental (ISA) (93 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.6.2 Memoria ambiental (11 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación T.1.7 Informe de participación (20 MB)
pdf T.1. Memoria de ordenación. Anexo T.1.7 Informe proposta de resolución individualizada das alegacións(41 MB)
pdf T.1.1 Memoria xustificativa Anexo T.1.1 Fichas dos núcleos rurais (106 MB)
   
Planos de información
 
pdf I-1 Situación do Concello (1,3 MB)
pdf I-2 Hipsométrico (5 MB)
pdf I-3 Topográfico e pendentes (5,6 MB)
pdf I-4 Interpretación xeográfica (5 MB)
pdf I-5 Concas e redes hidrográficas (3,5 MB)
pdf I-6 Zonas de especial potencialidade productiva e interese ambiental ou paisaxístico (5 MB)

------------------------ Dotacións existentes (Serie I7)
mapa

pdf I-7-001 Dotacións existentes (2 MB)
pdf I-7-002 Dotacións existentes (3 MB)
pdf I-7-003 Dotacións existentes (2 MB)
pdf I-7-004 Dotacións existentes (2MB)
pdf I-7-005 Dotacións existentes (4 MB)
pdf I-7-006 Dotacións existentes (4 MB)
pdf I-7-007 Dotacións existentes (3 MB)
pdf I-7-008 Dotacións existentes (3 MB)
pdf I-7-009 Dotacións existentes (3 MB)
pdf I-7-010 Dotacións existentes (3 MB)
pdf I-7-011 Dotacións existentes (3 MB)
-------------------------
pdf I-8 Rede viaria existente (3 MB)
pdf I-9 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf I-10 Rede de saneamento (3 MB)
pdf I-11 Rede de pluviais (3 MB)
pdf I-12 Rede eléctrica e de gas (3 MB)
pdf I-13 Rede de telecomunicacións (3 MB)
pdf I-14 Incendios forestais no periodo 2007-2012(3 MB)
pdf I-15 Zonas protexidas do plan hidrolóxico Galicia costa (3 MB)
pdfI-16 Dereitos mineros(3 MB)
pdfI-17 Áreas de interese paisaxístico (3 MB)
pdfI-18 Zonificación acústica (3 MB)
pdfI-18-001 Zonificación acústica (3 MB)
pdfI-18-002 Zonificación acústica (4 MB)
pdfI-18-003 Zonificación acústica (5 MB)
pdfI-18-004 Zonificación acústica (4 MB)
pdfI-18-005 Zonificación acústica (3 MB)
pdfI-18-006 Zonificación acústica (4 MB)
pdfI-19 Mapa de riscos(3 MB)
pdfI-20 Delimitación dos MVMC (3 MB)
pdfI-21 Delimitación de parroquias (3 MB)
 
Planos de ordenación
 
pdfO-1-001 Estrutura xeral orgánica do territorio (3,7 MB)

------------------------ Planos de ordenación (serie O-2)
mapa

pdfO-2-001 Clasificación e categorización do solo (3 MB)
pdf O-2-002 Clasificación e categorización do solo (3 MB)
pdf O-2-003 Clasificación e categorización do solo (3 MB)
pdfO-2-004 Clasificación e categorización do solo (3 MB)
pdfO-2-005Clasificación e categorización do solo (6,7 MB)
pdfO-2-006 Clasificación e categorización do solo (6,7 MB)
pdfO-2-007 Clasificación e categorización do solo (4 MB)
pdfO-2-008Clasificación e categorización do solo (5 MB)
pdfO-2-009Clasificación e categorización do solo (5 MB)
pdfO-2-010 Clasificación e categorización do solo (5 MB)
pdfO-2-011 Clasificación e categorización do solo (5 MB)
-------------------------
pdfO-3- ORD SU-NR-SUB 0011 Ordenación pormenorizada do solo urbano, núcleo e solo urbanizable (63 MB)

 

------------------------- Rede de abastecemento (serie O-4)
mapa

pdfO-4 Rede de abastecemento (3 MB)
pdfO-4-001 Rede de abastecemento (3 MB)
pdfO-4-002 Rede de abastecemento (3 MB)
pdfO-4-003 Rede de abastecemento (3 MB)
pdfO-4-004 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-005 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-006 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-007 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-008 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-009 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-010 Rede de abastecemento (3 MB)
pdf O-4-011 Rede de abastecemento (3 MB)

 

------------------------- Rede de saneamento (serie O-5)
mapa

pdf O-5 Rede de saneamento (3,4 MB)
pdf O-5-001 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-002 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-003 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-004 Rede de saneamento (3 MB)
pdfO-5-005 Rede de saneamento (3 MB)
pdfO-5-006 Rede de saneamento (4,5 MB)
pdfO-5-007 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-008 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-009 Rede de saneamento (3 MB)
pdf O-5-010 Rede de saneamento (3 MB)
pdfO-5-011 Rede de saneamento (3MB)

 

------------------------- Rede de pluviais (serie O-6)
mapa

pdf O-6 Rede de pluviais (3,4 MB)
pdf O-6-001 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-002 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-003 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-004 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-005 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-006 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-007 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-008 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-009 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-010 Rede de pluviais (3 MB)
pdf O-6-011 Rede de pluviais (3 MB)

-------------------------

 

pdf O-7 Rede eléctrica (3,6 MB)
pdfX-1 Espazos libres (3,6 MB)
pdfX-2 Equipamentos (3,5 MB)
pdfX-3 Rede viaria (3,5 MB)